VÆRKSTED

KUNSTNERGRUPPEN

SLOTTET

Copyright  © All Rights Reserved

Den 12. april 2007 blev Kunstnergruppen SLOTTET født på det tidligere Statsfængsel i Horsens.


Kunstnergruppens 14 medlemmer, der arbejder med billedkunst, blandform, design, keramik og skulptur, har alle værksteder i det forhenværende væveri, som ret enestående fungerer som et åbent fællesskab i de rå, charmerende lokaler.


I årevis gjorde det gamle væveri på Horsens Statsfængsel nytte som arbejdsplads for de indsatte. Her blev bl.a. fremstillet uniformer og senere postsække.


Idag er Væveriet omdannet til fordybelsesværksted for Kunstnergruppen SLOTTET, og gruppens vision er at være et  moderne og fleksibelt værkstedsfællesskab, hvor der skabes kunst indenfor og på tværs af kunstarterne.


Kunstnerne deltager gerne i projekter og udstillinger til fremme af det kunstneriske miljø i Horsens Kommune til gavn  for kommunens borgere, virksomheder, institutioner, turister og andre udefra kommende.


Det er lykkedes at skabe en fast procedure med åbent værksted den 1. lørdag i hver måned fra kl. 12-15, og besøgstallet er støt voksende. Desuden har kunstnerne gennemført seperate udstillinger, en årlig juleudstilling og udstilling i forbindelse med Krimimessen.Hver kunstner har sit eget værksted, og det personlige udtryk er tydeligt.